فلنچ

Image
فلنچ ها در انواع کور: گلودار، اسلیپون مساکت ولد و رینگ با فشار کاری Pn10 . pn16 | و کلاس ۶۰۰، ۲۰۰، ۱۵۰ در سایزهای ۱ / ۴ الی ۴۶ اینچ و سایزهای سفارشی موجود میباشد.